MİSYONUMUZ

Yüksek bir toplumsal sorumluluk bilinciyle kurulan SANKO Üniversitesinin ana misyonu "İNSANA HİZMET" vermektir. İnsana hizmeti de bilim, eğitim ve hizmet üçlemesini layıkıyla uygulayarak yapmaktır. Bunu başarmak için izlediğimiz yol;

İnsani ve toplumsal değerleri benimseyen, bunları geliştirme ve tanıtma gayreti içinde, mesleğinde başarılı olmak için yüksek düzeyde motive olmuş, araştırmacı, keşfetmeye yönelmiş bireyler yetiştirmek,

Eğitim, araştırma ve uygulamada küresel ve ulusal düzeyde kalite, verimlilik ve akreditasyon şartlarını yerine getiren, üst düzeyde rekabetçi, öğrencilerine istihdam piyasasının gerektirdiği bilgi, formasyon, davranış ve teknoloji kullanım becerisini sağlayan bir üniversite olmak,

Bilgiyi teknolojiye ve inovasyona dönüştürüp, bundan toplumsal ve ekonomik getiriler elde etmek,

Araştırma ve eğitimlerinin geliştireceği yöntemler ve oluşturacağı kurumlar eliyle uygulamaya dönük olmasını sağlamak, araştırma ve uygulama temelli eğitime öncelik vermek,

Örgün eğitimler yanında başta sağlık olmak üzere profesyonel ve kişisel gelişim amacı taşıyan sertifika ve diploma programları yoluyla toplumun bütün kesimlerine ulaşarak bilgi ve beceri kazandırmak,

Ülke, bölge ve komşu ülkelerin sağlık sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak, teşhis ve tedavi için yeterli insan gücü, bilgi, know-how, teknoloji ve organizasyonları geliştirmek, en üst düzeyde teşhis ve tedavi kurumları kurmaktır.

VİZYONUMUZ

Vizyonumuzun ana teması insanı ön planda tutarak, bilime, etik değerlere, topluma ve içinde yaşadığımız evrene saygılı olmaktır.

Eğitim-öğretim ve bilim geliştirme programları tasarlamak, araştırma-yayın kapsamında bilimin düzeyini yükseltmek, akademik ve idari açıdan profesyonel kadro oluşturmak, bölgesinde lider ve özellikle sağlık hizmetlerinde uzmanlaşan ve sağlık teknolojisi geliştirebilen bir kurum olmaktır.